Menu Ronald

Curriculum Vitae
- Opleiding
- Werkervaring
- Symposia en presentaties
- Internationale ervaring
- Producties en activiteiten
- Overige activiteiten

Readers
- Belichting
- Cultuurgeschiedenis

- Gamesanalyse en Gamesgenres
- Dramaturgie
- Film- en TV-geschiedenis
- Mediavergelijking
-Semiotiek

Lezingen/artikelen
- Het theater van de toekomst kun je niet aanraken
- Media in Theaters
- Games spelen als huiswerk
- Storytelling en route to new boundaries
- Is this a joystick which I see before me?
- Space, interface, database

 

of ga direct naar:

Webpagina van:

Marja

Boris

Sanne

Scriptie
- Orthopedagogiek

Werkervaring


2012-

ArtEZ, Enschede, Arnhem

Directeur AKI ArtEZ
Strategisch beleidsadviseur College van Bestuur

Dagelijkse leiding kunstacademie AKI
Advisering van het College van Bestuur van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.


2011-

KoxCult, Zwolle

Eigenaar eenmanszaak

Advisering en projecten op het gebied van strategie, beleid en management. Nevenactiviteit naast de reguliere werkzaamheden.


2009-2012

Provincie Overijssel,
Eenheid Zorg en Cultuur, Zwolle

Teamleider Cultuur en Sociale Infrastructuur
Lid Managementteam Zorg en Cultuur
Lid Provinciaal Coördinatieteam en Lobbyoverleg
Lid Strategieteam
Lid programmateam “Investeren met Gemeenten”

Overheidsinstelling, aansturing inhoudelijk beleidsteam (22 personen, academisch niveau) en eerste adviseur Gedeputeerden Zorg en Cultuur op de terreinen cultuur en sociale infrastructuur. Teamwijziging als gevolg van interne structuurwijziging.
Ontwikkeling: Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op cultuur, en sociale infrastructuur/zorg. Initiator en trekker voor verschillende complexe beleidsonderwerpen als festivalbeleid, programmeringsfonds, productiefonds en Overijsselse straatmusical. Totale budgetverantwoordelijkheid 2010 circa € 84 miljoen


2006-2009

Provincie Overijssel,
Eenheid Zorg en Cultuur, Zwolle

Teamleider Ontwikkeling
Lid Managementteam Zorg en Cultuur
Lid Provinciaal Coördinatieteam en Lobbyoverleg

Overheidsinstelling, aansturing inhoudelijke beleidsteam (30 personen, academisch niveau) en eerste adviseur Gedeputeerden Zorg en Cultuur op de terreinen cultuur, sociale infrastructuur en jeugdzorg.
Ontwikkeling: Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op cultuur, sociale infrastructuur/zorg, en jeugdbeleid. Eindregie en redactie over nota Sociale Pijler (2007) en de nota Samen & Overijssel (2008) voor wat betreft het beleid op het terrein van cultuur en sociale infrastructuur. Aanjager voor onderwerpen als Cultuur en Economie, Cultuur en Ruimte en het Festivalbeleid.


2005-2006

Stichting De Triangel voor Muziek-, Dans- en Theateronderwijs, Neede

Algemeen en financieel directeur

Instelling voor cultuureducatie met 42 medewerkers, 1200 leerlingen.
Financieel: Tekorten omgebogen, structuur begroting en jaarrekening aangepast.Systematiek aangepast.
Personeel en organisatie: arbeidsvoorwaarden aangescherpt, structuur en reglementen op orde gebracht; organisatie geprivatiseerd van Gemeenschappelijke Regeling naar stichting;
Ontwikkeling: Muziektheaterafdeling opgezet in samenwerking met drie andere Achterhoekse instellingen voor cultuureducatie; opzet ondersteuningsstructuur voor nieuwe presentatiezaal


2002-2005

Gemeenschappelijke Regeling De Triangel, Centrum voor Muziek en Dans, Neede

Algemeen en financieel directeur

Instelling voor cultuureducatie met 42 medewerkers, 1200 leerlingen.
Financieel: Tekorten omgebogen, structuur begroting en jaarrekening aangepast.Systematiek aangepast.
Personeel en organisatie: arbeidsvoorwaarden aangescherpt, structuur en reglementen op orde gebracht; organisatie geprivatiseerd van Gemeenschappelijke Regeling naar stichting;
Ontwikkeling: Muziektheaterafdeling opgezet in samenwerking met drie andere Achterhoekse instellingen voor cultuureducatie; opzet ondersteuningsstructuur voor nieuwe presentatiezaal


1991-
2002

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater

Plaatsvervangend voorzitter Faculteitsbestuur
Vice-voorzitter Faculteitsbestuur
Hoofd Theater en Technologie, Design for Virtual Theatre and Games (DVTG)
Lid clusterbestuur Kunst & Techniek
Lid bestuur interfaculteit
Studieleider Theatervormgeving
Courseleader MA Scenography
Studiecoördinator Theatervormgeving
Docent Theorie
Docent Dramaturgie
Docent Lichtontwerp
Theatertechnicus Akademietheater

 

HBO Kunstinstelling, 50 facultaire medewerkers, 350 studenten.
Financieel: Tekorten omgebogen, structuur begroting en jaarrekening aangepast.Systematiek aangepast, o.a. door het invoeren van budgethouders
Personeel en organisatie: Organisatiestructuur verbeterd
Ontwikkeling:Afstudeerrichting DVTG volledig ontwikkeld, opgezet en aangestuurd, zowel inhoudelijk,
artistiek, als organisatorisch/financieel
(5 vaste medewerkers, 15 gastdocenten, 80 studenten); lezingen en advisering op het gebied van innovatie en theater / kunstonderwijs

Onderwijs: Docent theorie voor cultuur en games, dramaturgie en lichtontwerp. Coördinatie en roostering van het onderwijs, begeleiding van studenten


1993

Vakgroep Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht

Toegevoegd docent theater-, film- en televisievergelijking

Geven van hoorcolleges, verzorgen van werkcolleges, en begeleiding studenten


1988-
1991

Theater 't Hoogt, Utrecht

Theatertechnicus en filmoperateur

Theater met 1 theaterzaal en 2 filmzalen. Technische uitvoering en ondersteuning van zowel theaterproducties als filmvoorstellingen


1989-
1990

Theavie, Utrecht

Eigenaar eenmanszaak

Theatertechniek en video. Technische uitvoering en ondersteuning van zowel theaterproducties als filmvoorstellingen