Menu Ronald

Curriculum Vitae
- Opleiding
- Werkervaring
- Symposia en presentaties
- Internationale ervaring
- Producties en activiteiten
- Overige activiteiten

Readers
- Belichting
- Cultuurgeschiedenis

- Gamesanalyse en Gamesgenres
- Dramaturgie
- Film- en TV-geschiedenis
- Mediavergelijking
-Semiotiek

Lezingen/artikelen
- Het theater van de toekomst kun je niet aanraken
- Media in Theaters
- Games spelen als huiswerk
- Storytelling en route to new boundaries
- Is this a joystick which I see before me?
- Space, interface, database

 

of ga direct naar:

Webpagina van:

Marja

Boris

Sanne

Scriptie
- Orthopedagogiek

Overige activiteiten


2010-

Ichthus College, Kampen / Dronten

Voorzitter Bezwarencommissie taakbeleid


2009-

Carolus Clusius College, Zwolle

Lid Ouderraad en Deelmedezeggenschapsraad (voorzitter)


2007-

Stichting Snavelpleintje

Bestuurslid


2003-2011

Z25.org

Voorzitter Raad van toezicht


2004-2006

Protestantse kerk, Eibergen

Ouderling-kerkrentmeester, penningmeester


2003-2006

Vereniging Christelijk Onderwijs Oost-Nederland, Enschede

Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


2003-2006

Julianaschool, Eibergen

Voorzitter medezeggenschapsraad


2002

Maki, Amsterdam

Jurylid Maki-award 2002 (kindersoftware)


2000- 2002

Beheersstichting Begraafplaatsen Culemborg

Penningmeester


2000- 2002

Oorlogsgravenstichting, Den Haag

Consul voor de gemeente Culemborg


2000- 2001

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater

Lid opleidingscommissie Theatervormgeving en Technologie


1998- 2002

Hervormde Gemeente, Culemborg

Ouderling-kerkvoogd, secretaris kerkvoogdij


1997- 1999

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Theater

Secretaris faculteitsmedezeggenschapsraad


1988- 1989

Vakgroep Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht

Lid vakgroepsraad


1987- 1988

Vakgroep Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht

Voorzitter studievereniging "Akt"


1986- 1987

Vakgroep Theaterwetenschap, Universiteit Utrecht

Redactielid studentenblad "Re-aktie"


1983- 1985

St. Ludgercollege, Doetinchem

Leerlinglid Medezeggenschapsraad


1981- 1985

St. Ludgercollege, Doetinchem

Oprichter en voorzitter Leerlingenraad BOL