EXTRA INFORMATIE:

ELEKTRISCHE GELEIDING IN METALEN


Een metaal is opgebouwd uit een soort rooster van positieve ionen, die door de geleidingselektronen bijeen gehouden worden. Hierbij bewegen de geleidingselektronen kriskras tussen de ionen door, terwijl de ionen zelf alleen maar een trillende beweging uitvoeren om hun evenwichtsstand. Wanneer er tussen de uiteinden van een metaaldraad een potentiaalverschil aangebracht wordt zal er een voorkeursrichting ontstaan bij de elektronen. De kris-kras beweging blijft weliswaar bestaan, maar langzamerhand bewegen de elektronen zich in één bepaalde bewegingstendens. Deze verplaatsing in een bepaalde richting wordt de 'drift' genoemd. De snelheid waarmee dit gebeurt, de zogenaamde 'driftsnelheid', is zeer klein: hoogstens enkele milimeters per seconde.


Verwante Extra Informatie:


of:

Terug naar Elektriciteit


of:

Terug naar Inhoudsopgave