Polyptoton

     
 

Bij een polyptoton wordt de afloop van een handeling opgedeeld in een opeenvolging van instellingen met verschillend perspectief, camera-instelling, enz.

In "La règle du jeu" van Jean Renoir wordt een gesprek in een totaal van 38 instellingen opgedeeld, waarin gewerkt wordt met verschillende camera-instellingen. Daarnaast wordt bij iedere overgang van handelingsas gewisseld (tegenshot).