Parallelmontage

     
   

 Bij parallelmontage worden meerdere instellingen met elkaar verbonden, tenminste vier, waarbij de verbindende instelling na een bepaalde opeenvolging van andere beelden, telkens weer op ongeveer dezelfde wijze terugkeert.

De parallelmontage wordt met name gebruikt om de spanning op te voeren.

In "Un chapeau de paille d'Italie" (1927) laat René Clair de angstvisioenen van de hoofdpersoon zien. De instelling van de hoofdpersoon is het verbindende element.