Enumeratio

Bij de enumeratio wordt een overzicht gevende instelling aangevuld met een aantal uitsnedes die meer detail geven. Deze details geven de eerste overzichtsinstelling nog eens gedeeltelijk of geheel weer. Het tijdsverloop wordt bij deze montagevorm onderbroken.

In "The Grapes of Wrath" toont Ford de confrontatie tussen de vijandelijke buren. In een half-totaal geeft hij een overzicht over de situatie, en toont dan in meerdere medium shots een aantal details.