Anastrophe

Bij de anastrophe wordt na een instellingsvolgorde met bepaalde cameracoördinaten, zoals handelingsas, instellingsgrootte e.a., gewisseld naar een instellingsvolgorde met andere cameracoördinaten..

In "Ein grauroter Morgen" wordt het verloop van een examen met een instellingsvolgorde weergegeven, waarbij een serie van instellingen met een bepaald camerastandpunt telkens onderbroken wordt met het beeld van een klok.